Amerykanizacja w kuchni
mar22

Amerykanizacja w kuchni

Wszystkie dyskursy składające się na pierwszy blok tematyczny wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych i składają się na proces tzw. „amerykanizacji”. Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN jest to „wprowadzenie wzorów, zwyczajów amerykańskich, amerykańskiego stylu życia; wywieranie wpływu na kogoś, by nabrał cech Amerykanina, stał się Amerykaninem”. Mając na uwadze tematykę kultury jedzenia,...

Read More
Kultura jedzenia
mar20

Kultura jedzenia

Definicji „kultury jedzenia” nie odnalazłam w publikacjach naukowych o historii jedzenia. Hasło takie nie pojawia się również w encyklopediach. Podstawą dla rozważań o jedzeniu są dla badaczy inne kategorie niż kultura. Są to: historia dla Felipe Fernandeza-Armesto i Mauegellone Toussaint-Samat’a oraz gastronomia dla Anthelme’a Brillat-Savarin’a. Co ciekawe, dla Brillat-Savarina, zwanego „papieżem...

Read More
Zwyczaje spożywania posiłków u Żydów
sty14

Zwyczaje spożywania posiłków u Żydów

Kuchnia jest charakterystycznym miejscem żydowskiego domu. Dwa razy więcej stołów, na których przygotowuje się posiłki, jest wynikiem stosowania zasad mówiących o przygotowywaniu i spożywaniu produktów. Te nakazy oraz zakazy zawarte są w Torze i są cechami higieny, choć dla ludu żydowskiego nie jest ona podstawowym motywem przestrzegania prawa religijnego. W judaizmie zasady związane z pożywieniem określa termin kaszrut (zdatność)....

Read More