Rozluźnienie relacji międzyludzkich
Mar07

Rozluźnienie relacji międzyludzkich

Z zachwianiem pozycji rodziny wiąże się fakt ogólnego rozluźnienia relacji międzyludzkich. Problem ten pojawia się nader często przy rozważaniach o współczesnych społeczeństwach i wiąże się nierzadko z kwestiami tożsamości i indywidualizmu. Te dwa zjawiska ściśle się ze sobą łączą. Jak zauważa profesor Bauman, w ostatnich latach, wokół pojęcia tożsamości toczą się liczne dyskusje. W książce Zindywidualizowane społeczeństwo zaznacza,...

Read More
Jedzenie a tożsamość grupowa, lokalna i narodowa
Lis21

Jedzenie a tożsamość grupowa, lokalna i narodowa

Problematyka tożsamości jest współcześnie jedną z najpopularniejszych w naukach społecznych. Wojciech Józef Burszta w książce Od mowy magicznej do szumów popkultury pisze o dwóch tendencjach, które dominują w badaniach nad tożsamością grup społecznych. Pierwszą z nich jest uniformizacja, związana z procesami globalizacji i homogenizacji. Druga, ważniejsza dla moich rozważań, dotyczy ideologii lokalności i potrzeby trwałej...

Read More