Makdonaldyzacja
mar25

Makdonaldyzacja

Twórcą pojęcia makdonaldyzacji jest George Ritzer. Terminem tym określa „proces, który powoduje, że w coraz to nowych sektorach społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, a także reszty świata zaczynają dominować zasady działania baru szybkich dań.” Socjolog podkreśla jednak, że zjawisko to dotyczy nie tylko tylko branży zbiorowego żywienia lecz właściwie wszystkich aspektów życia społeczeństw. Uważa makdonaldyzację za kulminację...

Read More