Rozluźnienie relacji międzyludzkich
marzec07

Rozluźnienie relacji międzyludzkich

Z zachwianiem pozycji rodziny wiąże się fakt ogólnego rozluźnienia relacji międzyludzkich. Problem ten pojawia się nader często przy rozważaniach o współczesnych społeczeństwach i wiąże się nierzadko z kwestiami tożsamości i indywidualizmu. Te dwa zjawiska ściśle się ze sobą łączą. Jak zauważa profesor Bauman, w ostatnich latach, wokół pojęcia tożsamości toczą się liczne dyskusje. W książce Zindywidualizowane społeczeństwo zaznacza,...

Read More