Jedzenie a tożsamość grupowa, lokalna i narodowa
listopad21

Jedzenie a tożsamość grupowa, lokalna i narodowa

Problematyka tożsamości jest współcześnie jedną z najpopularniejszych w naukach społecznych. Wojciech Józef Burszta w książce Od mowy magicznej do szumów popkultury pisze o dwóch tendencjach, które dominują w badaniach nad tożsamością grup społecznych. Pierwszą z nich jest uniformizacja, związana z procesami globalizacji i homogenizacji. Druga, ważniejsza dla moich rozważań, dotyczy ideologii lokalności i potrzeby trwałej...

Read More